Tổng đài ảo doanh nghiệp

Hoàn tiền trong 10 ngày nếu bạn không hài lòng

Tổng đài ảo doanh nghiệp

Hoàn tiền trong 10 ngày nếu bạn không hài lòng
Kết nối 2 đầu số
100% Complete
Dung lượng ghi âm 10GB
14% Complete
7 ngày/lần Sao lưu
100% Complete
Từ 1 – 5 nhân viên
Dung lượng ghi âm 03 tháng
ONE START Giá 250,000/mo
Đăng ký ngay
Kết nối đầu số Unlimited
100% Complete
Dung lượng ghi âm 20GB
28% Complete
7 ngày/lần Sao lưu
100% Complete
Từ 6 – 10 nhân viên
Dung lượng ghi âm 03 tháng
ONE BUSINESS Giá 400,000/mo
Đăng ký ngay
Kết nối đầu số Unlimited
100% Complete
Dung lượng ghi âm 30GB
42% Complete
7 ngày/lần Sao lưu
100% Complete
Từ 11 – 20 nhân viên
Dung lượng ghi âm 03 tháng
ONE ADVANCE Giá 600,000/mo
Đăng ký ngay
Kết nối đầu số Unlimited
100% Complete
Dung lượng ghi âm 50GB
71% Complete
7 ngày/lần Sao lưu
100% Complete
Từ 21 – 30 nhân viên
Dung lượng ghi âm 03 tháng
ONE PRO Giá 1,200,000/mo
Đăng ký ngay
Kết nối đầu số Unlimited
100% Complete
Dung lượng ghi âm 70GB
100% Complete
7 ngày/lần Sao lưu
100% Complete
Trên 30 nhân viên
Dung lượng ghi âm 03 tháng
ONE ENTERPRISE Giá 900,000/mo
Đăng ký ngay